Gà Mỹ PhuongNam

Welcome to Gà PhươngNam

Gà-Phương-Nam is a small game fowl farm in Rạch Giá - Southern coastal city of Việt Nam. We specialize in American game fowls (Yellow Legged Hatches) and their crosses.  Our brood fowls came directly from various game farms from Virginia, West Virginia, North Carolina and Texas USA. 

 Gà Phương Nam là một chuồng gà nhỏ tại Rạch Giá, Kiên Giang Việt Nam.  Chúng tôi chuyên đổ gà điều mồng dâu chân vàng (Yellow Legged Hatch) và pha với gà xanh (Hatch), và gà đều lao mồng lá chân ngà (Butcher). 

Trong năm 2010 chúng tôi có nhập thêm 2 con gà trống: Sammy Grey crossed- chuối đỏ, chân xanh, mồng lá và  Spangled Hatch crossed - điều bông, chân xanh, mồng lá

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá
Điện Thoại: 077 3 920 701   Di Động: 0949.533 677